بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

فیلم A Sisters Secret 2018

لیست تماشا +
دانلود فیلم A Sisters Secret 2018
+17

بر اساس حوادث واقعی، در تولد 30 سالگی خواهران دو قلو ، یکی متاهل با فرزندان و دیگری مجرد، مخفیانه باهم جابجا می شوند. یکی از آنها کشته می شود . خواهر بازمانده باید این نقش را حفض کند . و با خانواده خواهرش زندگی کند و دنبال قاتل \"خودش\" بگردد، اون می ترسد اگر رازاش برملا شود، خودش و خانواده خواهرش هدف جدید قاتل قرار گیرند .درهمان زمان قاتل متوجه اشتباه اش می شود .

عوامل و نقش ها
فیلم های پیشنهادی به شما