بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

فیلم The Wound 2017

Watchlist +
دانلود فیلم The Wound 2017
+15

کولانی، یک کارگر کارخانه ای تنها کار می کند تا با مردانی از جامعه خود به کوه های روستایی بپردازد تا گروهی از پسران نوجوان را به زاد و ولد تبدیل کند.....

توضیحات :
رتبه 74 در باکس آفیس 9th October 2017 با فروش آخر هفته 0M$ و فروش کل 0.03M$
رتبه 81 در باکس آفیس 21st August 2017 با فروش آخر هفته 0M$ و فروش کل 0.02M$
رتبه 88 در باکس آفیس 28th August 2017 با فروش آخر هفته 0M$ و فروش کل 0.02M$
رتبه 118 در باکس آفیس 18th September 2017 با فروش آخر هفته 0M$ و فروش کل 0.03M$

عوامل و نقش ها
    فیلم های پیشنهادی به شما